A A A K K K
для людей із порушенням зору
Краснопільська громада
Сумська область, Сумський район

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на території смт Краснопілля

Дата: 28.07.2021 15:32
Кількість переглядів: 451

Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» та  рішення виконавчого комітету Краснопільської селищної ради від 14.07.2021 №  182   «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради від 11.09.2019 №114 «Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території смт Краснопілля» 

Краснопільська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя групи багатоквартирних будинків в смт. Краснопілля щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.  

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Краснопільської селищної ради  (42400, Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Мезенівська, буд. 2); [email protected].

2. Прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб (особи), уповноважених (ної) здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

Заступник голови конкурсної комісії – Щербак Олександр Олександрович, начальник відділу  житлового-комунального господарства Краснопільської селищної ради,  телефон (05459) 7-13- 43.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

– Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

– Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

– Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– Фінансова спроможність учасника конкурсу;

– Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»):

– для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

– оригінал довідки учасника у довільній формі про фінансову спроможність чи  наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. – оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів).

– оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

– засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал;

– обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

– оригінал довідки учасника у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з врахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;

– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з п.3 цієї конкурсної документації) з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» та Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об”єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України (Реєстраційний номер 7 від 31 січня 2017 року).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 5.Способи і місце отримання конкурсної документації:
Конкурсну документацію можна отримати у конкурсної комісії в паперовому або електронному вигляді за адресою:  (42400, Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Мезенівська, буд. 2); [email protected]

6. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.
Доступ до Об’єкту конкурсу (група будинків) №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 та огляд будинків буде проводитись з 26.07.2021 року по 13.08.2021 року з 10.00 до 16.00 години. 

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

7. Інформація про:
– наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд: 177, 97 тис.  грн.(станом на 01.07.2021).

8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

8.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу, чи надсилається поштою конкурсній комісії, у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

8.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу: Краснопільської селищної ради (відділ житлово-комунального господарства Краснопільської слищної ради): 42400, Сумська область, смт Краснопілля,    вул. Мезенівська, 2, каб № 6.

8.3. Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій:
Об’єкти конкурсу (група будинків) №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – до 12.00 години 25.08.2021р.

9. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

9.1. Місце:  Кабінет заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (42400, Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Мезенівська, буд. 2);

9.2. Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями по Об’єкту конкурсу (групі будинків) №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – 27.08.2021р. Час: 10.00 год.


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь